Blog Arkiv

MÖTEN 12 augusti 2015

2015-08-05

Inbjudan till möten Det planeras nu för 140 bostäder på Österhagen – ”gamla tippen”. Man räknar med att detta kommer att innebära en ökad trafikmängd genom Länna på 700 bilar per dygn via Österhagsvägen. Detaljplanen är nu ute på remiss och föreningen kommer att skriva ett remissvar till kommunen. Vi bjuder in till möte med kommunen […]

Varning för blottaren i Skogås

2014-04-12

Jag brukar skämtsamt säga att det är ett vårtecken, den förste blottaren. Men jag borde veta bättre än skoja om sådant, jag som själv råkat ut för en blottare. Obehagligt var det och jag tog naturligtvis min yngre lekkarat med mig hem genast. Värst var dock att inte alla vuxna trodde på mig, det var […]