MÖTEN 12 augusti 2015

Inbjudan till möten

Det planeras nu för 140 bostäder på Österhagen – ”gamla tippen”. Man räknar med att detta kommer att innebära en ökad trafikmängd genom Länna på 700 bilar per dygn via Österhagsvägen.

Detaljplanen är nu ute på remiss och föreningen kommer att skriva ett remissvar till kommunen.

Vi bjuder in till möte med kommunen angående byggplanerna i Länna Onsdagen den 12 augusti kl 18.00-20.00

Plats: Sjötorpsskolans matsal

Med anledning av de planerade och pågående plan- och byggprojekten i Länna. Byggnadsnämndens ordförande samt tjänstemän från Huddinge kommun informerar och svarar på frågor. Varmt välkommen att delta, lyssna, diskutera, fråga och kom med synpunkter! Mer info om pågående byggprojekt i Länna finns på www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/

 

Inbjudan till ordinarie årsmöte onsdagen den 12 augusti kl  20.15 – 21.00 UPPSKJUTET

Plats: Sjötorpsskolans matsal.

Sedvanlig dagordning. Årsmöteshandlingar finns på plats i lokalen i samband med mötet. Om du önskar rekvirera årsmöteshandlingarna i förväg är du välkommen att höra av dig till föreningen.

Alla medlemmar (nya såväl som gamla) är välkomna att delta. Mötet är också ett tillfälle att träffa föreningsstyrelsen och påverka föreningens arbete. Känner du att du skulle vilja delta aktivt i styrelsen eller i någon arbetsgrupp så ta kontakt med oss! Alla goda krafter behövs för vår gemensamma boendemiljö