YTTRANDE RÖRANDE FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR ÖSTERHAGEN

Styrelsens yttrande gällande detaljplan för Österhagen (Länna4:9 m.fl) kan ni läsa i följande dokument:

Länna-Drevviken Fastighetsägares förenings yttrande rörande Österhagen sep 2015-1.pdf